Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

KD, Kristdemokraterna i Finland (KD) - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 2,2 6 298 -0,6 -1 454 -0,2 -1 964
Nylands valkrets 3,1 12 789 -0,1 -424 +0,2 -1 499
Egentliga Finlands valkrets 2,3 5 193 -0,5 -1 301 -0,6 -2 347
Satakunta valkrets 3,5 3 934 +0,6 +441 +0,1 -372
Tavastlands valkrets 5,4 9 357 -0,7 -1 392 -1,4 -4 345
Birkalands valkrets 4,4 10 203 -0,5 -1 299 -0,6 -3 402
Kymmene valkrets 5,4 7 954 -0,9 -1 902 -1,1 -3 160
Södra Savolax valkrets 4,6 3 498 -0,4 -546 +0,1 -258
Norra Savolax valkrets 5,0 5 542 -1,9 -2 693 +1,1 +402
Norra Karelens valkrets 3,8 2 792 -1,1 -928 +0,9 +311
Vasa valkrets 6,3 13 886 +0,2 -409 -0,2 -2 459
Mellersta Finlands valkrets 5,5 6 944 -0,5 -958 -1,0 -2 627
Uleåborgs valkrets 1,8 3 668 -0,3 -672 -1,0 -3 049
Lapplands valkrets 1,3 1 199 0,0 -42 -0,3 -427
Hela landet 3,7 93 257 -0,4 -13 579 -0,3 -25 196