Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Övr., Övriga grupper - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 0,1 280 -0,1 -162 0,0 +77
Nylands valkrets 2,2 9 030 -1,1 -4 436 +2,1 +8 657
Egentliga Finlands valkrets 1,5 3 394 +0,1 +158 +1,5 +3 232
Satakunta valkrets 0,8 912 -0,8 -959 +0,8 +912
Tavastlands valkrets 1,3 2 230 +0,1 +167 +1,3 +2 169
Birkalands valkrets 1,6 3 744 -1,7 -4 040 +1,6 +3 744
Kymmene valkrets 5,7 8 356 -1,2 -2 448 +5,7 +8 356
Södra Savolax valkrets 2,3 1 701 -0,1 -220 +2,3 +1 701
Norra Savolax valkrets 0,8 876 -0,7 -847 +0,7 +772
Norra Karelens valkrets 1,0 761 -0,1 -128 +0,9 +651
Vasa valkrets 1,2 2 637 -1,5 -3 621 +1,1 +2 447
Mellersta Finlands valkrets 0,9 1 190 -0,4 -613 +0,9 +1 190
Uleåborgs valkrets 1,7 3 549 -0,4 -806 +1,7 +3 492
Lapplands valkrets 3,0 2 698 -2,5 -2 356 +3,0 +2 698
Hela landet 1,7 41 358 -0,8 -20 311 +1,3 +29 595