Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Saml, Samlingspartiet - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 26,9 76 813 -2,3 -4 392 -0,4 -18 144
Nylands valkrets 26,8 112 172 -1,5 -6 305 -1,7 -31 994
Egentliga Finlands valkrets 26,0 57 935 -1,6 -5 495 +3,1 -1 710
Satakunta valkrets 21,9 24 331 -1,5 -3 366 +4,3 +2 176
Tavastlands valkrets 26,7 46 186 -2,2 -4 975 +4,2 +668
Birkalands valkrets 24,5 57 276 -2,3 -6 392 +2,2 -3 758
Kymmene valkrets 21,8 31 794 -1,7 -4 823 +3,8 +1 400
Södra Savolax valkrets 17,5 13 255 -1,3 -1 871 +3,4 +1 466
Norra Savolax valkrets 17,0 18 886 -0,8 -2 323 +0,6 -2 675
Norra Karelens valkrets 13,2 9 808 -1,3 -1 202 +2,7 +658
Vasa valkrets 16,5 36 167 -0,7 -3 664 +2,4 +1 060
Mellersta Finlands valkrets 15,8 20 086 -2,1 -3 837 +0,8 -2 208
Uleåborgs valkrets 13,8 28 473 -1,8 -3 887 +1,9 -429
Lapplands valkrets 14,3 12 707 -0,4 -727 +1,7 +241
Hela landet 21,9 545 889 -1,6 -53 259 +1,5 -53 249