Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Sannf, Sannfinländarna - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 9,4 26 816 +4,1 +12 086 -3,6 -18 450
Nylands valkrets 12,3 51 704 +4,8 +20 063 -6,5 -43 725
Egentliga Finlands valkrets 10,4 23 077 +6,7 +14 676 -7,7 -23 879
Satakunta valkrets 13,7 15 181 +7,7 +8 085 -10,0 -14 635
Tavastlands valkrets 13,8 23 860 +9,3 +15 976 -6,9 -17 960
Birkalands valkrets 13,5 31 605 +7,8 +18 056 -7,6 -26 239
Kymmene valkrets 15,0 21 839 +9,1 +12 680 -8,3 -17 518
Södra Savolax valkrets 12,2 9 188 +8,1 +5 948 -8,3 -7 919
Norra Savolax valkrets 13,8 15 370 +8,2 +8 620 -7,0 -11 957
Norra Karelens valkrets 16,2 12 040 +10,2 +7 485 -6,9 -8 123
Vasa valkrets 11,2 24 406 +5,6 +11 504 -6,0 -18 347
Mellersta Finlands valkrets 12,9 16 380 +8,7 +10 872 -5,2 -10 433
Uleåborgs valkrets 12,5 25 682 +7,6 +15 671 -7,7 -23 406
Lapplands valkrets 12,0 10 649 +9,4 +8 317 -8,5 -9 687
Hela landet 12,3 307 797 +7,0 +170 039 -6,7 -252 278