Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

SFP, Svenska folkpartiet i Finland - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 6,1 17 275 -0,2 -89 +0,3 -2 732
Nylands valkrets 10,8 45 179 +0,3 +1 136 +2,4 +2 927
Egentliga Finlands valkrets 4,6 10 303 -0,7 -1 995 -0,9 -4 032
Birkalands valkrets 0,2 467 0,0 -100 +0,2 +467
Kymmene valkrets 0,4 513 +0,1 +126 +0,4 +513
Vasa valkrets 20,0 43 783 +0,4 -1 640 +0,6 -4 538
Uleåborgs valkrets 0,1 148 +0,1 +148 -0,1 -296
Lapplands valkrets 0,2 197 +0,2 +197 -0,2 -229
Hela landet 4,7 117 865 0,0 -2 361 +0,4 -7 920