Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

VÄNST, Vänsterförbundet - Understödet för partierna enligt valkrets Infotext för sidan

I tabellen visas partiets procentuella andel av de godkända rösterna i respektive valkrets samt i hela landet. Uppgifterna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Valkrets Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Helsingfors valkrets 10,1 28 906 +1,7 +5 504 -0,3 -7 426
Nylands valkrets 5,2 21 679 -0,5 -2 050 0,0 -4 415
Egentliga Finlands valkrets 9,4 20 980 -0,9 -2 644 -0,2 -4 045
Satakunta valkrets 11,0 12 243 -1,8 -2 910 +0,1 -1 535
Tavastlands valkrets 7,1 12 231 -0,6 -1 422 +0,2 -1 707
Birkalands valkrets 9,0 20 978 -2,1 -5 238 +0,6 -1 839
Kymmene valkrets 5,5 7 980 0,0 -493 -0,3 -1 731
Södra Savolax valkrets 2,5 1 858 -0,2 -274 +0,2 +4
Norra Savolax valkrets 9,3 10 359 -1,5 -2 534 +0,9 -733
Norra Karelens valkrets 4,6 3 419 -0,5 -441 +0,4 -237
Vasa valkrets 3,2 7 068 -1,0 -2 691 -0,5 -2 252
Mellersta Finlands valkrets 8,0 10 164 -1,0 -1 798 -1,0 -3 202
Uleåborgs valkrets 12,8 26 339 -2,1 -4 496 -1,8 -9 083
Lapplands valkrets 17,3 15 411 -2,9 -3 068 +0,6 -1 223
Hela landet 8,0 199 615 -0,8 -24 555 -0,1 -39 424