Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Understödet enligt kommungrupper - 10 största kommunerna Infotext för sidan

I tabellen syns partiernas sammanlagda understöd i de regionala kommungrupperna. Yles regionalredaktioner har sammanställt en förteckning över kommungrupper och slagit fast vilka kommuner som ingår i dessa grupper.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 303 064
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 493 522
Valdeltagande 58,3% Godkända röster 2008 2 554 319
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 2 939 571
Valdeltagande 2011 70,5% Förkastade röster 13 723
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008
Parti Röster Procent Röster Procentenheter
Saml 243 520 26,1 -18 467 -1,9
SDP 180 800 19,4 -7 695 -0,8
Gröna 142 061 15,3 -10 804 -1,1
Sannf 110 369 11,8 50 003 5,4
VÄNST 84 731 9,1 -1 590 -0,1
C 77 403 8,3 -6 911 -0,7
SFP 35 905 3,9 313 0,0
KD 31 360 3,4 -5 050 -0,5
Övr. 9 487 1,0 9 487 1,0
FKP 7 791 0,8 -1 836 -0,2
Pir 5 127 0,6 5 127 0,6
F11 856 0,1 856 0,1
SP 806 0,1 215 0,0
FFV 545 0,1 -498 -0,1
FAP 473 0,1 -183 0,0
KAP 278 0,0 -28 0,0

Kommuner som hör till kommungruppen