Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 378 509
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 222 522
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 229 794
Valdeltagande 2008 62,5% Godkända röster 2011 259 856
Valdeltagande 2011 71,2% Förkastade röster 1 207
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml 26,0 57 935 -1,6 -5 495 +3,1 -1 710
SDP 20,5 45 675 -2,5 -7 249 +0,9 -5 247
C 15,7 34 908 -0,8 -2 966 +4,1 +4 795
Sannf 10,4 23 077 +6,7 +14 676 -7,7 -23 879
VÄNST 9,4 20 980 -0,9 -2 644 -0,2 -4 045
Gröna 8,6 19 103 -0,3 -1 337 +1,3 +77
SFP 4,6 10 303 -0,7 -1 995 -0,9 -4 032
KD 2,3 5 193 -0,5 -1 301 -0,6 -2 347
Övr. 1,5 3 394 +0,1 +158 +1,5 +3 232
FKP 0,3 775 0,0 -116 0,0 -97
Pir 0,2 529 +0,2 +529 -0,4 -1 135
F11 0,2 455 +0,2 +455 -0,3 -884
SP 0,0 96 0,0 +38 -0,1 -176
FAP 0,0 51 0,0 +2 0,0 -106
KAP 0,0 33 0,0 +12 0,0 -46
FP 0,0 15 0,0 +15 -0,6 -1 584

Egentliga Finlands valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 916
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -32
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 378 509
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 222 522
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 229 794
Valdeltagande 2008 62,5% Godkända röster 2011 259 856
Valdeltagande 2011 71,2% Förkastade röster 1 207
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 25,7 26,3 26,0 24 188 33 747 57 935 245 -1,6 -5 495 -24 +3,1 -1 710
SDP 21,9 19,5 20,5 20 620 25 055 45 675 175 -2,5 -7 249 -30 +0,9 -5 247
C 15,7 15,7 15,7 14 762 20 146 34 908 232 -0,8 -2 966 -22 +4,1 +4 795
Sannf 10,5 10,3 10,4 9 915 13 162 23 077 92 +6,7 +14 676 +58 -7,7 -23 879
VÄNST 9,9 9,1 9,4 9 340 11 640 20 980 61 -0,9 -2 644 -13 -0,2 -4 045
Gröna 7,0 9,8 8,6 6 585 12 518 19 103 38 -0,3 -1 337 +1 +1,3 +77
SFP 4,8 4,5 4,6 4 521 5 782 10 303 38 -0,7 -1 995 -8 -0,9 -4 032
KD 2,3 2,4 2,3 2 133 3 060 5 193 16 -0,5 -1 301 -4 -0,6 -2 347
Övr. 1,5 1,6 1,5 1 380 2 014 3 394 17 +0,1 +158 +9 +1,5 +3 232
FKP 0,4 0,3 0,3 360 415 775 1 0,0 -116 0 0,0 -97
Pir 0,2 0,3 0,2 183 346 529 0 +0,2 +529 0 -0,4 -1 135
F11 0,2 0,2 0,2 156 299 455 1 +0,2 +455 +1 -0,3 -884
SP 0,0 0,0 0,0 34 62 96 0 0,0 +38 0 -0,1 -176
FAP 0,0 0,0 0,0 26 25 51 0 0,0 +2 0 0,0 -106
KAP 0,0 0,0 0,0 13 20 33 0 0,0 +12 0 0,0 -46
FP 0,0 0,0 0,0 5 10 15 0 0,0 +15 0 -0,6 -1 584