Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 256 651
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 145 976
Valdeltagande 57,2% Godkända röster 2008 155 999
Valdeltagande 2008 60,9% Godkända röster 2011 169 102
Valdeltagande 2011 67,4% Förkastade röster 835
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
SDP 23,0 33 632 -3,6 -7 902 -1,5 -7 912
Saml 21,8 31 794 -1,7 -4 823 +3,8 +1 400
C 18,3 26 641 -2,1 -5 063 +1,4 -1 836
Sannf 15,0 21 839 +9,1 +12 680 -8,3 -17 518
Övr. 5,7 8 356 -1,2 -2 448 +5,7 +8 356
VÄNST 5,5 7 980 0,0 -493 -0,3 -1 731
KD 5,4 7 954 -0,9 -1 902 -1,1 -3 160
Gröna 4,7 6 866 +0,2 -210 +0,5 -223
SFP 0,4 513 +0,1 +126 +0,4 +513
SP 0,2 238 +0,1 +81 0,0 +20
Pir 0,1 123 +0,1 +123 -0,1 -253
KAP 0,0 21 0,0 -1 0,0 -82
F11 0,0 19 0,0 +19 -0,3 -444

Kymmene valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 522
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -74
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 256 651
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 145 976
Valdeltagande 57,2% Godkända röster 2008 155 999
Valdeltagande 2008 60,9% Godkända röster 2011 169 102
Valdeltagande 2011 67,4% Förkastade röster 835
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 24,5 21,8 23,0 15 849 17 783 33 632 112 -3,6 -7 902 -29 -1,5 -7 912
Saml 21,4 22,1 21,8 13 806 17 988 31 794 109 -1,7 -4 823 -21 +3,8 +1 400
C 18,7 17,9 18,3 12 059 14 582 26 641 157 -2,1 -5 063 -38 +1,4 -1 836
Sannf 14,4 15,4 15,0 9 270 12 569 21 839 64 +9,1 +12 680 +39 -8,3 -17 518
Övr. 5,5 5,9 5,7 3 533 4 823 8 356 23 -1,2 -2 448 -13 +5,7 +8 356
VÄNST 5,4 5,5 5,5 3 475 4 505 7 980 15 0,0 -493 -6 -0,3 -1 731
KD 5,8 5,2 5,4 3 759 4 195 7 954 22 -0,9 -1 902 -5 -1,1 -3 160
Gröna 3,7 5,5 4,7 2 408 4 458 6 866 16 +0,2 -210 -2 +0,5 -223
SFP 0,4 0,3 0,4 280 233 513 4 +0,1 +126 +1 +0,4 +513
SP 0,1 0,2 0,2 79 159 238 0 +0,1 +81 0 0,0 +20
Pir 0,1 0,1 0,1 52 71 123 0 +0,1 +123 0 -0,1 -253
KAP 0,0 0,0 0,0 9 12 21 0 0,0 -1 0 0,0 -82
F11 0,0 0,0 0,0 8 11 19 0 0,0 +19 0 -0,3 -444