Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 147 793
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 88 958
Valdeltagande 60,6% Godkända röster 2008 91 465
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 99 357
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 618
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 36,6 32 564 -0,3 -1 222 +4,4 +553
VÄNST 17,3 15 411 -2,9 -3 068 +0,6 -1 223
Saml 14,3 12 707 -0,4 -727 +1,7 +241
Sannf 12,0 10 649 +9,4 +8 317 -8,5 -9 687
SDP 11,6 10 354 -2,4 -2 531 -0,2 -1 393
Gröna 3,1 2 736 -1,0 -982 -0,4 -672
Övr. 3,0 2 698 -2,5 -2 356 +3,0 +2 698
KD 1,3 1 199 0,0 -42 -0,3 -427
SFP 0,2 197 +0,2 +197 -0,2 -229
FKP 0,2 193 -0,1 -86 -0,1 -74
Pir 0,1 119 +0,1 +119 +0,1 +119
KAP 0,1 112 -0,2 -145 -0,1 -122
F11 0,0 19 0,0 +19 -0,1 -105

Lapplands valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 575
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -28
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 147 793
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 88 958
Valdeltagande 60,6% Godkända röster 2008 91 465
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 99 357
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 618
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 37,2 36,0 36,6 16 943 15 621 32 564 252 -0,3 -1 222 -13 +4,4 +553
VÄNST 17,8 16,8 17,3 8 116 7 295 15 411 98 -2,9 -3 068 -20 +0,6 -1 223
Saml 13,9 14,7 14,3 6 309 6 398 12 707 73 -0,4 -727 -2 +1,7 +241
Sannf 11,5 12,4 12,0 5 243 5 406 10 649 60 +9,4 +8 317 +51 -8,5 -9 687
SDP 12,1 11,1 11,6 5 528 4 826 10 354 52 -2,4 -2 531 -19 -0,2 -1 393
Gröna 2,5 3,7 3,1 1 127 1 609 2 736 11 -1,0 -982 -1 -0,4 -672
Övr. 2,9 3,1 3,0 1 332 1 366 2 698 24 -2,5 -2 356 -24 +3,0 +2 698
KD 1,3 1,4 1,3 609 590 1 199 3 0,0 -42 -2 -0,3 -427
SFP 0,2 0,3 0,2 85 112 197 2 +0,2 +197 +2 -0,2 -229
FKP 0,3 0,2 0,2 127 66 193 0 -0,1 -86 0 -0,1 -74
Pir 0,1 0,2 0,1 46 73 119 0 +0,1 +119 0 +0,1 +119
KAP 0,1 0,1 0,1 60 52 112 0 -0,2 -145 0 -0,1 -122
F11 0,0 0,0 0,0 10 9 19 0 0,0 +19 0 -0,1 -105