Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 134 965
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 74 359
Valdeltagande 55,4% Godkända röster 2008 75 977
Valdeltagande 2008 57,1% Godkända röster 2011 87 185
Valdeltagande 2011 65,7% Förkastade röster 415
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 29,5 21 963 -2,8 -2 586 +3,4 -850
SDP 26,1 19 432 -3,6 -3 141 -0,3 -3 589
Sannf 16,2 12 040 +10,2 +7 485 -6,9 -8 123
Saml 13,2 9 808 -1,3 -1 202 +2,7 +658
Gröna 5,2 3 902 -0,6 -557 -0,2 -819
VÄNST 4,6 3 419 -0,5 -441 +0,4 -237
KD 3,8 2 792 -1,1 -928 +0,9 +311
Övr. 1,0 761 -0,1 -128 +0,9 +651
FKP 0,2 124 -0,2 -128 -0,2 -159
Pir 0,2 118 +0,2 +118 -0,2 -188

Norra Karelens valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 411
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 134 965
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 74 359
Valdeltagande 55,4% Godkända röster 2008 75 977
Valdeltagande 2008 57,1% Godkända röster 2011 87 185
Valdeltagande 2011 65,7% Förkastade röster 415
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 30,6 28,5 29,5 10 861 11 102 21 963 151 -2,8 -2 586 -28 +3,4 -850
SDP 27,1 25,3 26,1 9 597 9 835 19 432 107 -3,6 -3 141 -20 -0,3 -3 589
Sannf 16,2 16,2 16,2 5 745 6 295 12 040 71 +10,2 +7 485 +47 -6,9 -8 123
Saml 12,4 13,9 13,2 4 385 5 423 9 808 41 -1,3 -1 202 -6 +2,7 +658
Gröna 3,6 6,7 5,2 1 293 2 609 3 902 9 -0,6 -557 -4 -0,2 -819
VÄNST 4,7 4,5 4,6 1 682 1 737 3 419 13 -0,5 -441 -7 +0,4 -237
KD 4,0 3,5 3,8 1 426 1 366 2 792 14 -1,1 -928 -3 +0,9 +311
Övr. 1,0 1,0 1,0 369 392 761 5 -0,1 -128 0 +0,9 +651
FKP 0,2 0,2 0,2 60 64 124 0 -0,2 -128 0 -0,2 -159
Pir 0,1 0,2 0,2 39 79 118 0 +0,2 +118 0 -0,2 -188