Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Savolax valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 200 898
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 111 042
Valdeltagande 55,6% Godkända röster 2008 118 768
Valdeltagande 2008 59,9% Godkända röster 2011 131 369
Valdeltagande 2011 66,3% Förkastade röster 616
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 30,8 34 239 -1,3 -3 982 +5,4 +877
SDP 18,0 19 934 -0,2 -1 679 -0,4 -4 146
Saml 17,0 18 886 -0,8 -2 323 +0,6 -2 675
Sannf 13,8 15 370 +8,2 +8 620 -7,0 -11 957
VÄNST 9,3 10 359 -1,5 -2 534 +0,9 -733
KD 5,0 5 542 -1,9 -2 693 +1,1 +402
Gröna 4,9 5 456 -1,6 -2 333 -0,6 -1 750
Övr. 0,8 876 -0,7 -847 +0,7 +772
FKP 0,2 266 0,0 -50 -0,1 -145
SP 0,0 48 0,0 +48 -0,1 -124
KAP 0,0 42 0,0 +42 0,0 -6
FAP 0,0 24 0,0 +5 0,0 -29

Norra Savolax valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 582
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -67
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 200 898
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 111 042
Valdeltagande 55,6% Godkända röster 2008 118 768
Valdeltagande 2008 59,9% Godkända röster 2011 131 369
Valdeltagande 2011 66,3% Förkastade röster 616
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 32,5 29,5 30,8 16 355 17 884 34 239 242 -1,3 -3 982 -38 +5,4 +877
SDP 17,7 18,2 18,0 8 903 11 031 19 934 91 -0,2 -1 679 -15 -0,4 -4 146
Saml 15,7 18,1 17,0 7 902 10 984 18 886 69 -0,8 -2 323 -19 +0,6 -2 675
Sannf 14,2 13,5 13,8 7 165 8 205 15 370 85 +8,2 +8 620 +46 -7,0 -11 957
VÄNST 10,0 8,8 9,3 5 012 5 347 10 359 52 -1,5 -2 534 -17 +0,9 -733
KD 5,1 4,9 5,0 2 586 2 956 5 542 23 -1,9 -2 693 -11 +1,1 +402
Gröna 3,5 6,1 4,9 1 759 3 697 5 456 11 -1,6 -2 333 -6 -0,6 -1 750
Övr. 1,0 0,6 0,8 501 375 876 9 -0,7 -847 -7 +0,7 +772
FKP 0,2 0,3 0,2 104 162 266 0 0,0 -50 0 -0,1 -145
SP 0,0 0,0 0,0 20 28 48 0 0,0 +48 0 -0,1 -124
KAP 0,0 0,0 0,0 16 26 42 0 0,0 +42 0 0,0 -6
FAP 0,0 0,0 0,0 5 19 24 0 0,0 +5 0 0,0 -29