Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 182 879
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 111 188
Valdeltagande 61,1% Godkända röster 2008 118 476
Valdeltagande 2008 64,9% Godkända röster 2011 126 108
Valdeltagande 2011 69,5% Förkastade röster 641
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
SDP 26,3 29 230 -1,8 -4 058 +2,3 -1 082
Saml 21,9 24 331 -1,5 -3 366 +4,3 +2 176
C 19,0 21 165 -1,7 -3 369 +2,9 +855
Sannf 13,7 15 181 +7,7 +8 085 -10,0 -14 635
VÄNST 11,0 12 243 -1,8 -2 910 +0,1 -1 535
Gröna 3,6 4 055 -0,7 -1 100 -0,2 -780
KD 3,5 3 934 +0,6 +441 +0,1 -372
Övr. 0,8 912 -0,8 -959 +0,8 +912
FKP 0,1 103 0,0 -57 0,0 -26
KAP 0,0 28 0,0 -1 0,0 -35
SP 0,0 6 0,0 +6 -0,1 -162

Satakunta valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 562
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -64
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 182 879
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 111 188
Valdeltagande 61,1% Godkända röster 2008 118 476
Valdeltagande 2008 64,9% Godkända röster 2011 126 108
Valdeltagande 2011 69,5% Förkastade röster 641
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 27,1 25,5 26,3 14 896 14 334 29 230 136 -1,8 -4 058 -24 +2,3 -1 082
Saml 22,1 21,7 21,9 12 137 12 194 24 331 109 -1,5 -3 366 -28 +4,3 +2 176
C 18,8 19,2 19,0 10 362 10 803 21 165 171 -1,7 -3 369 -34 +2,9 +855
Sannf 13,5 13,9 13,7 7 403 7 778 15 181 71 +7,7 +8 085 +43 -10,0 -14 635
VÄNST 11,0 11,1 11,0 6 032 6 211 12 243 50 -1,8 -2 910 -17 +0,1 -1 535
Gröna 3,1 4,2 3,6 1 687 2 368 4 055 8 -0,7 -1 100 -3 -0,2 -780
KD 3,7 3,4 3,5 2 016 1 918 3 934 12 +0,6 +441 -3 +0,1 -372
Övr. 0,8 0,9 0,8 422 490 912 5 -0,8 -959 +2 +0,8 +912
FKP 0,1 0,1 0,1 53 50 103 0 0,0 -57 0 0,0 -26
KAP 0,0 0,0 0,0 17 11 28 0 0,0 -1 0 0,0 -35
SP 0,0 0,0 0,0 6 0 6 0 0,0 +6 0 -0,1 -162