Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 127 511
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 75 574
Valdeltagande 59,6% Godkända röster 2008 80 157
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 83 432
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 404
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 31,8 24 017 -1,8 -2 909 +5,0 +1 678
SDP 23,8 18 022 -3,8 -4 156 -0,1 -1 962
Saml 17,5 13 255 -1,3 -1 871 +3,4 +1 466
Sannf 12,2 9 188 +8,1 +5 948 -8,3 -7 919
Gröna 5,1 3 854 -0,6 -736 -2,0 -2 066
KD 4,6 3 498 -0,4 -546 +0,1 -258
VÄNST 2,5 1 858 -0,2 -274 +0,2 +4
Övr. 2,3 1 701 -0,1 -220 +2,3 +1 701
Pir 0,2 135 +0,2 +135 -0,1 -108
FKP 0,0 26 0,0 +26 -0,1 -48
SP 0,0 14 0,0 +14 -0,2 -144
F11 0,0 6 0,0 +6 -0,1 -105

Södra Savolax valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 400
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -89
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 127 511
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 75 574
Valdeltagande 59,6% Godkända röster 2008 80 157
Valdeltagande 2008 62,8% Godkända röster 2011 83 432
Valdeltagande 2011 66,5% Förkastade röster 404
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 33,4 30,1 31,8 12 968 11 049 24 017 157 -1,8 -2 909 -46 +5,0 +1 678
SDP 23,7 24,0 23,8 9 204 8 818 18 022 90 -3,8 -4 156 -40 -0,1 -1 962
Saml 17,1 18,0 17,5 6 653 6 602 13 255 58 -1,3 -1 871 -21 +3,4 +1 466
Sannf 12,3 12,0 12,2 4 784 4 404 9 188 47 +8,1 +5 948 +32 -8,3 -7 919
Gröna 4,0 6,2 5,1 1 568 2 286 3 854 10 -0,6 -736 -5 -2,0 -2 066
KD 4,7 4,5 4,6 1 832 1 666 3 498 13 -0,4 -546 -5 +0,1 -258
VÄNST 2,5 2,5 2,5 952 906 1 858 6 -0,2 -274 -5 +0,2 +4
Övr. 2,1 2,4 2,3 815 886 1 701 19 -0,1 -220 +1 +2,3 +1 701
Pir 0,1 0,3 0,2 43 92 135 0 +0,2 +135 0 -0,1 -108
FKP 0,0 0,0 0,0 16 10 26 0 0,0 +26 0 -0,1 -48
SP 0,0 0,0 0,0 10 4 14 0 0,0 +14 0 -0,2 -144
F11 0,0 0,0 0,0 3 3 6 0 0,0 +6 0 -0,1 -105