Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas understödet för partierna i dethår skedet av rösträknngen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procent andel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 367 292
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 206 265
Valdeltagande 56,5% Godkända röster 2008 207 255
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 243 662
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 1 162
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 40,6 83 746 -0,4 -1 330 +7,2 +2 288
Saml 13,8 28 473 -1,8 -3 887 +1,9 -429
VÄNST 12,8 26 339 -2,1 -4 496 -1,8 -9 083
Sannf 12,5 25 682 +7,6 +15 671 -7,7 -23 406
SDP 11,3 23 312 -1,1 -2 336 +0,3 -3 549
Gröna 5,3 10 937 -1,5 -3 220 +0,4 -1 023
KD 1,8 3 668 -0,3 -672 -1,0 -3 049
Övr. 1,7 3 549 -0,4 -806 +1,7 +3 492
SFP 0,1 148 +0,1 +148 -0,1 -296
F11 0,1 132 +0,1 +132 -0,3 -730
FKP 0,1 110 0,0 -85 -0,1 -227
SP 0,1 107 0,0 -78 0,0 -82
FFV 0,0 62 0,0 +46 -0,1 -139

Uleåborgs valkrets - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen visas stdet för partierna i dethår skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen ännu pågår kan uppgifterna ändras.

Uppgifterna i tabellen visar:

  • stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
  • totala antalet röster (växer vartefter rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med kommunalvalet 2008 och riksdagsvalet 2011.

Valdeltagandet (i hemlandet) i valkretsen visas då uppgifterna från valsystemet finns att tillgå.

    Fullmäktigemandat i valkretsen 1 114
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -165
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 367 292
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 206 265
Valdeltagande 56,5% Godkända röster 2008 207 255
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 243 662
Valdeltagande 2011 67,7% Förkastade röster 1 162
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 40,8 40,5 40,6 37 649 46 097 83 746 604 -0,4 -1 330 -94 +7,2 +2 288
Saml 13,1 14,4 13,8 12 062 16 411 28 473 102 -1,8 -3 887 -43 +1,9 -429
VÄNST 13,7 12,0 12,8 12 626 13 713 26 339 121 -2,1 -4 496 -55 -1,8 -9 083
Sannf 12,7 12,2 12,5 11 754 13 928 25 682 143 +7,6 +15 671 +91 -7,7 -23 406
SDP 11,5 11,1 11,3 10 625 12 687 23 312 96 -1,1 -2 336 -31 +0,3 -3 549
Gröna 4,4 6,0 5,3 4 068 6 869 10 937 20 -1,5 -3 220 -11 +0,4 -1 023
KD 1,9 1,7 1,8 1 751 1 917 3 668 12 -0,3 -672 -5 -1,0 -3 049
Övr. 1,7 1,8 1,7 1 550 1 999 3 549 16 -0,4 -806 -15 +1,7 +3 492
SFP 0,1 0,1 0,1 55 93 148 0 +0,1 +148 0 -0,1 -296
F11 0,1 0,1 0,1 48 84 132 0 +0,1 +132 0 -0,3 -730
FKP 0,0 0,1 0,1 41 69 110 0 0,0 -85 -1 -0,1 -227
SP 0,1 0,0 0,1 53 54 107 0 0,0 -78 -1 0,0 -82
FFV 0,0 0,0 0,0 31 31 62 0 0,0 +46 0 -0,1 -139