Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Rusko - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 345
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 880
Äänestysprosentti 66,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 909
Äänestysprosentti 2008 70,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 227
Äänestysprosentti 2011 76,1% Hylätyt äänet 11
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 30,5 9 877 -2,7 -1 -86 +4,3 +33
KESK 27,7 8 797 -1,1 0 -40 +13,9 +353
SDP 22,4 6 644 -0,2 0 -11 +5,2 +89
VAS 6,6 2 190 -0,9 0 -27 -1,0 -54
PS 6,5 1 187 +6,5 +1 +187 -17,9 -600
VIHR 5,3 1 153 -0,6 0 -20 -0,5 -33
KD 0,7 0 20 -1,5 0 -44 -1,3 -45
ITSP 0,4 0 12 +0,4 0 +12 +0,3 +8

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Rusko - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 27
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 4 345
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 880
Äänestysprosentti 66,5% Hyväksyttyjä ääniä 2008 2 909
Äänestysprosentti 2008 70,0% Hyväksyttyjä ääniä 2011 3 227
Äänestysprosentti 2011 76,1% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 28,0 31,6 30,5 264 613 877 9 -2,7 -86 -1 +4,3 +33
KESK 30,4 26,4 27,7 286 511 797 8 -1,1 -40 0 +13,9 +353
SDP 23,1 22,0 22,4 218 426 644 6 -0,2 -11 0 +5,2 +89
VAS 6,4 6,7 6,6 60 130 190 2 -0,9 -27 0 -1,0 -54
PS 7,4 6,0 6,5 70 117 187 1 +6,5 +187 +1 -17,9 -600
VIHR 3,9 6,0 5,3 37 116 153 1 -0,6 -20 0 -0,5 -33
KD 0,5 0,8 0,7 5 15 20 0 -1,5 -44 0 -1,3 -45
ITSP 0,2 0,5 0,4 2 10 12 0 +0,4 +12 0 +0,3 +8
Muualla Yle.fi:ssä