Tulospalvelu - Kuntavaalit 2012

Kuntavaalit 2012

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Uusikaupunki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus (prosenttiosuus äänistä)
 • puolueen paikkamäärä
 • puoluen kokonaisäänimäärä
 • kannatuksen muutos verrattuna 2008 kuntavaaleihin
 • paikkamäärän muutos
 • äänimäärän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna vuoden 2011 eduskuntavaaleihin
 • äänimäärän muutos

Puolueisiin kuulumattomille ryhmille ei voida näyttää muutostietoja edellisistä vaaleista

    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 839
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 809
Äänestysprosentti 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 7 948
Äänestysprosentti 2008 61,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 718
Äänestysprosentti 2011 67,6% Hylätyt äänet 39
  Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Paikkoja Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 33,3 15 2 600 -1,6 -1 -176 +6,7 +278
KOK 22,5 10 1 754 -0,2 0 -44 +2,8 +42
KESK 18,7 8 1 458 -0,9 0 -99 +5,6 +320
PS 9,3 4 726 +0,5 0 +30 -14,1 -1 315
VAS 6,9 3 540 -0,6 0 -61 -1,2 -166
KD 3,7 1 287 -0,3 0 -28 -0,5 -80
M11 2,6 1 201 +2,6 +1 +201 +2,4 +182
SKP 1,4 1 113 -0,3 0 -23 +0,7 +48
VIHR 1,7 0 130 +0,8 0 +61 -0,6 -69

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Uusikaupunki - Puolueiden kannatus, laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

 • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä
 • kannatus vaalipäivänä
 • kokonaiskannatus
 • ennakkoäänien määrä
 • vaalipäivän äänien määrä
 • yhteisääniäänimäärä
 • valtustopaikkojen määrä
 • kannatuksen muutos verrattuna kuntavaaleihin 2008
 • äänimäärän muutos
 • valtuustopaikkojen määrän muutos
 • kannatuksen muutos verrattuna eduskuntavaaleihin 2011
 • äänimäärän muutos
    Kunnan valtuustopaikat 43
    Valtuustopaikkojen muutos 0
Tiedot päivitetty 6.11.2012, 12.23 Äänioikeutettuja 12 839
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 809
Äänestysprosentti 61,1% Hyväksyttyjä ääniä 2008 7 948
Äänestysprosentti 2008 61,6% Hyväksyttyjä ääniä 2011 8 718
Äänestysprosentti 2011 67,6% Hylätyt äänet 39
  Kannatus 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä      
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä Paikkoja Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 33,0 33,5 33,3 1 080 1 520 2 600 15 -1,6 -176 -1 +6,7 +278
KOK 24,9 20,7 22,5 815 939 1 754 10 -0,2 -44 0 +2,8 +42
KESK 17,7 19,4 18,7 580 878 1 458 8 -0,9 -99 0 +5,6 +320
PS 9,2 9,4 9,3 300 426 726 4 +0,5 +30 0 -14,1 -1 315
VAS 7,2 6,7 6,9 236 304 540 3 -0,6 -61 0 -1,2 -166
KD 3,2 4,0 3,7 105 182 287 1 -0,3 -28 0 -0,5 -80
M11 1,7 3,2 2,6 57 144 201 1 +2,6 +201 +1 +2,4 +182
SKP 1,8 1,2 1,4 58 55 113 1 -0,3 -23 0 +0,7 +48
VIHR 1,4 1,9 1,7 46 84 130 0 +0,8 +61 0 -0,6 -69
Muualla Yle.fi:ssä