Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Alajärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -8
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 903
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 381
Valdeltagande 68,3% Godkända röster 2008 5 824
Valdeltagande 2008 71,4% Godkända röster 2011 6 008
Valdeltagande 2011 75,5% Förkastade röster 17
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 48,6 19 2 614 -8,1 -7 -688 +9,6 +271
Sannf 22,7 8 1 221 +8,8 +2 +411 -10,4 -769
Saml 14,3 5 768 +0,6 -1 -27 +5,8 +258
KD 5,3 2 284 +1,3 +1 +55 -3,9 -268
SDP 4,5 1 240 -1,0 -1 -76 -0,4 -55
VÄNST 2,5 0 133 -1,4 -1 -92 +0,1 -11
Gröna 1,4 0 78 +1,4 0 +78 +0,7 +34
SP 0,8 0 43 -1,7 -1 -104 -0,8 -51

Vasa valkrets - Alajärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -8
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 903
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 381
Valdeltagande 68,3% Godkända röster 2008 5 824
Valdeltagande 2008 71,4% Godkända röster 2011 6 008
Valdeltagande 2011 75,5% Förkastade röster 17
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 49,2 48,1 48,6 1 150 1 464 2 614 19 -8,1 -688 -7 +9,6 +271
Sannf 22,5 22,8 22,7 527 694 1 221 8 +8,8 +411 +2 -10,4 -769
Saml 14,6 14,0 14,3 342 426 768 5 +0,6 -27 -1 +5,8 +258
KD 4,8 5,6 5,3 113 171 284 2 +1,3 +55 +1 -3,9 -268
SDP 4,6 4,3 4,5 108 132 240 1 -1,0 -76 -1 -0,4 -55
VÄNST 2,5 2,5 2,5 58 75 133 0 -1,4 -92 -1 +0,1 -11
Gröna 1,3 1,5 1,4 31 47 78 0 +1,4 +78 0 +0,7 +34
SP 0,4 1,1 0,8 10 33 43 0 -1,7 -104 -1 -0,8 -51