Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Alavus - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 699
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 932
Valdeltagande 61,4% Godkända röster 2008 6 092
Valdeltagande 2008 61,6% Godkända röster 2011 6 472
Valdeltagande 2011 67,1% Förkastade röster 20
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 45,8 17 2 715 -9,1 -17 -630 +1,4 -157
Saml 19,3 7 1 143 -1,3 -4 -111 +4,3 +174
Sannf 17,2 6 1 023 +15,0 +5 +884 -3,5 -318
SDP 11,7 4 692 -3,2 -4 -214 +1,3 +23
KD 3,0 1 176 0,0 0 -7 -1,8 -134
Gröna 1,6 0 92 +0,3 0 +13 +0,4 +16
VÄNST 1,5 0 91 -1,5 -1 -95 -0,7 -55

Vasa valkrets - Alavus - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 699
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 932
Valdeltagande 61,4% Godkända röster 2008 6 092
Valdeltagande 2008 61,6% Godkända röster 2011 6 472
Valdeltagande 2011 67,1% Förkastade röster 20
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 46,9 43,9 45,8 1 728 987 2 715 17 -9,1 -630 -17 +1,4 -157
Saml 19,0 19,7 19,3 701 442 1 143 7 -1,3 -111 -4 +4,3 +174
Sannf 16,9 17,8 17,2 623 400 1 023 6 +15,0 +884 +5 -3,5 -318
SDP 11,2 12,5 11,7 411 281 692 4 -3,2 -214 -4 +1,3 +23
KD 3,4 2,3 3,0 124 52 176 1 0,0 -7 0 -1,8 -134
Gröna 1,1 2,4 1,6 39 53 92 0 +0,3 +13 0 +0,4 +16
VÄNST 1,6 1,4 1,5 60 31 91 0 -1,5 -95 -1 -0,7 -55