Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Bötom - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 274
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 909
Valdeltagande 71,4% Godkända röster 2008 985
Valdeltagande 2008 76,4% Godkända röster 2011 986
Valdeltagande 2011 77,5% Förkastade röster 1
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 51,9 9 472 -5,5 -1 -94 +7,8 +37
Saml 26,1 4 237 -8,6 -2 -105 +0,1 -19
Sannf 16,7 3 152 +16,7 +3 +152 -2,0 -33
SDP 5,3 1 48 -2,5 0 -29 -1,2 -16

Vasa valkrets - Bötom - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 274
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 909
Valdeltagande 71,4% Godkända röster 2008 985
Valdeltagande 2008 76,4% Godkända röster 2011 986
Valdeltagande 2011 77,5% Förkastade röster 1
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 55,0 48,8 51,9 252 220 472 9 -5,5 -94 -1 +7,8 +37
Saml 26,0 26,2 26,1 119 118 237 4 -8,6 -105 -2 +0,1 -19
Sannf 12,7 20,8 16,7 58 94 152 3 +16,7 +152 +3 -2,0 -33
SDP 6,3 4,2 5,3 29 19 48 1 -2,5 -29 0 -1,2 -16