Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Evijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 148
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 467
Valdeltagande 68,6% Godkända röster 2008 1 428
Valdeltagande 2008 64,9% Godkända röster 2011 1 602
Valdeltagande 2011 74,3% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 59,9 14 879 -8,0 -1 -91 +8,0 +48
Sannf 13,6 3 200 +13,6 +3 +200 -8,1 -148
Saml 11,5 2 169 -1,7 0 -20 +3,8 +46
SDP 6,9 1 101 -7,0 -2 -97 +0,1 -7
KD 5,8 1 85 +0,8 0 +14 -0,8 -21
VÄNST 2,2 0 33 +2,2 0 +33 -0,9 -18

Vasa valkrets - Evijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 148
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 467
Valdeltagande 68,6% Godkända röster 2008 1 428
Valdeltagande 2008 64,9% Godkända röster 2011 1 602
Valdeltagande 2011 74,3% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 61,2 59,1 59,9 348 531 879 14 -8,0 -91 -1 +8,0 +48
Sannf 10,7 15,5 13,6 61 139 200 3 +13,6 +200 +3 -8,1 -148
Saml 13,2 10,5 11,5 75 94 169 2 -1,7 -20 0 +3,8 +46
SDP 7,0 6,8 6,9 40 61 101 1 -7,0 -97 -2 +0,1 -7
KD 4,0 6,9 5,8 23 62 85 1 +0,8 +14 0 -0,8 -21
VÄNST 3,9 1,2 2,2 22 11 33 0 +2,2 +33 0 -0,9 -18