Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Hattula - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 527
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 678
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 4 550
Valdeltagande 2008 62,6% Godkända röster 2011 5 208
Valdeltagande 2011 70,6% Förkastade röster 46
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 28,4 10 1 327 -7,3 -3 -296 +1,9 -49
SDP 23,8 9 1 114 -5,6 -1 -224 -3,5 -310
C 22,1 8 1 035 +7,8 +4 +382 +10,3 +417
Sannf 17,0 6 795 +17,0 +6 +795 -3,2 -258
Gröna 4,3 1 202 +1,6 0 +77 +0,3 -5
KD 2,4 1 111 -1,4 -1 -60 -2,3 -133
VÄNST 2,0 0 94 -1,0 -1 -44 -2,2 -124

Tavastlands valkrets - Hattula - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 527
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 678
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 4 550
Valdeltagande 2008 62,6% Godkända röster 2011 5 208
Valdeltagande 2011 70,6% Förkastade röster 46
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 25,9 30,6 28,4 567 760 1 327 10 -7,3 -296 -3 +1,9 -49
SDP 26,0 21,9 23,8 569 545 1 114 9 -5,6 -224 -1 -3,5 -310
C 23,6 20,8 22,1 517 518 1 035 8 +7,8 +382 +4 +10,3 +417
Sannf 16,8 17,2 17,0 368 427 795 6 +17,0 +795 +6 -3,2 -258
Gröna 3,2 5,3 4,3 71 131 202 1 +1,6 +77 0 +0,3 -5
KD 2,4 2,3 2,4 53 58 111 1 -1,4 -60 -1 -2,3 -133
VÄNST 2,1 1,9 2,0 46 48 94 0 -1,0 -44 -1 -2,2 -124