Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Hollola - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 16 829
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 10 204
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 10 123
Valdeltagande 2008 62,6% Godkända röster 2011 12 011
Valdeltagande 2011 73,4% Förkastade röster 98
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 30,7 14 3 131 -3,5 -2 -325 +7,8 +378
C 18,6 8 1 899 -3,4 -2 -334 +2,3 -56
Sannf 17,6 8 1 800 +10,2 +5 +1 047 -9,2 -1 429
SDP 16,9 7 1 727 -4,3 -2 -423 +1,1 -171
KD 6,9 3 708 +0,1 0 +11 -1,1 -253
VÄNST 4,3 2 442 +0,2 +1 +28 -0,7 -157
Gröna 4,3 1 438 +0,1 0 +18 +0,1 -61
Pir 0,6 0 59 +0,6 0 +59 +0,3 +20

Tavastlands valkrets - Hollola - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 16 829
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 10 204
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 10 123
Valdeltagande 2008 62,6% Godkända röster 2011 12 011
Valdeltagande 2011 73,4% Förkastade röster 98
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 29,2 31,7 30,7 1 217 1 914 3 131 14 -3,5 -325 -2 +7,8 +378
C 18,7 18,6 18,6 778 1 121 1 899 8 -3,4 -334 -2 +2,3 -56
Sannf 18,3 17,2 17,6 761 1 039 1 800 8 +10,2 +1 047 +5 -9,2 -1 429
SDP 17,2 16,7 16,9 717 1 010 1 727 7 -4,3 -423 -2 +1,1 -171
KD 8,0 6,2 6,9 332 376 708 3 +0,1 +11 0 -1,1 -253
VÄNST 5,2 3,7 4,3 218 224 442 2 +0,2 +28 +1 -0,7 -157
Gröna 3,0 5,2 4,3 123 315 438 1 +0,1 +18 0 +0,1 -61
Pir 0,5 0,7 0,6 19 40 59 0 +0,6 +59 0 +0,3 +20