Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Ilmajoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 151
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 836
Valdeltagande 64,1% Godkända röster 2008 6 137
Valdeltagande 2008 69,5% Godkända röster 2011 6 594
Valdeltagande 2011 73,0% Förkastade röster 30
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 36,4 13 2 124 -4,1 0 -360 +2,4 -117
Saml 24,1 8 1 406 -1,6 -1 -170 -0,9 -244
SDP 17,0 6 995 +0,7 0 -8 +3,1 +75
Sannf 16,7 6 977 +3,0 +1 +132 -3,0 -323
KD 5,7 2 334 +2,8 0 +156 +1,7 +71

Vasa valkrets - Ilmajoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 151
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 836
Valdeltagande 64,1% Godkända röster 2008 6 137
Valdeltagande 2008 69,5% Godkända röster 2011 6 594
Valdeltagande 2011 73,0% Förkastade röster 30
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 35,5 37,1 36,4 888 1 236 2 124 13 -4,1 -360 0 +2,4 -117
Saml 23,9 24,2 24,1 598 808 1 406 8 -1,6 -170 -1 -0,9 -244
SDP 19,5 15,2 17,0 488 507 995 6 +0,7 -8 0 +3,1 +75
Sannf 15,0 18,1 16,7 375 602 977 6 +3,0 +132 +1 -3,0 -323
KD 6,1 5,5 5,7 152 182 334 2 +2,8 +156 0 +1,7 +71