Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Jalasjärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 543
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 350
Valdeltagande 66,7% Godkända röster 2008 4 719
Valdeltagande 2008 70,5% Godkända röster 2011 4 634
Valdeltagande 2011 70,6% Förkastade röster 16
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 44,5 17 1 937 -0,2 0 -173 +0,9 -86
Saml 23,5 8 1 021 -4,1 -2 -278 +6,5 +233
Sannf 19,9 7 866 +5,9 +2 +207 -1,9 -144
SDP 6,5 2 281 -1,9 -1 -113 -2,2 -121
VÄNST 2,7 1 118 +0,2 +1 -2 0,0 -7
KD 1,8 0 77 -0,4 0 -24 -1,5 -76
SP 0,8 0 35 0,0 0 -1 -0,8 -41
Gröna 0,3 0 15 +0,3 0 +15 -0,3 -15

Vasa valkrets - Jalasjärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 543
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 350
Valdeltagande 66,7% Godkända röster 2008 4 719
Valdeltagande 2008 70,5% Godkända röster 2011 4 634
Valdeltagande 2011 70,6% Förkastade röster 16
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 43,6 45,8 44,5 1 075 862 1 937 17 -0,2 -173 0 +0,9 -86
Saml 23,3 23,7 23,5 575 446 1 021 8 -4,1 -278 -2 +6,5 +233
Sannf 19,9 20,0 19,9 490 376 866 7 +5,9 +207 +2 -1,9 -144
SDP 7,5 5,0 6,5 186 95 281 2 -1,9 -113 -1 -2,2 -121
VÄNST 3,2 2,1 2,7 78 40 118 1 +0,2 -2 +1 0,0 -7
KD 1,5 2,1 1,8 38 39 77 0 -0,4 -24 0 -1,5 -76
SP 0,6 1,0 0,8 16 19 35 0 0,0 -1 0 -0,8 -41
Gröna 0,4 0,3 0,3 10 5 15 0 +0,3 +15 0 -0,3 -15