Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Janakkala - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 146
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 778
Valdeltagande 59,6% Godkända röster 2008 7 994
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 8 838
Valdeltagande 2011 69,1% Förkastade röster 53
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 26,7 12 2 077 -1,4 -1 -172 -6,0 -812
C 21,1 9 1 643 -1,2 -1 -139 +7,8 +466
Saml 18,6 8 1 443 -3,2 -2 -298 +1,5 -64
Sannf 13,9 6 1 080 +9,8 +5 +752 -5,7 -653
VÄNST 9,8 4 759 -0,7 -1 -74 +3,2 +179
Gröna 7,0 3 548 -1,3 0 -118 +2,9 +178
KD 2,6 1 205 -1,5 0 -124 -2,6 -255
E182 0,3 0 23 - - - - -

Tavastlands valkrets - Janakkala - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 146
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 778
Valdeltagande 59,6% Godkända röster 2008 7 994
Valdeltagande 2008 62,9% Godkända röster 2011 8 838
Valdeltagande 2011 69,1% Förkastade röster 53
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 30,1 24,1 26,7 1 006 1 071 2 077 12 -1,4 -172 -1 -6,0 -812
C 21,5 20,8 21,1 719 924 1 643 9 -1,2 -139 -1 +7,8 +466
Saml 18,1 18,9 18,6 605 838 1 443 8 -3,2 -298 -2 +1,5 -64
Sannf 12,8 14,7 13,9 428 652 1 080 6 +9,8 +752 +5 -5,7 -653
VÄNST 9,3 10,1 9,8 311 448 759 4 -0,7 -74 -1 +3,2 +179
Gröna 5,2 8,4 7,0 175 373 548 3 -1,3 -118 0 +2,9 +178
KD 2,6 2,7 2,6 87 118 205 1 -1,5 -124 0 -2,6 -255
E182 0,3 0,3 0,3 10 13 23 0 - - - - -