Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Karleby - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 36 083
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 21 273
Valdeltagande 59,3% Godkända röster 2008 22 743
Valdeltagande 2008 65,3% Godkända röster 2011 25 076
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 113
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 26,9 14 5 715 -5,4 -4 -1 634 +2,6 -380
SDP 18,9 10 4 013 +1,0 +1 -49 -1,9 -1 188
Saml 14,1 7 3 009 +4,3 +2 +760 +4,4 +557
SFP 11,8 6 2 504 -0,1 0 -206 +1,9 +22
Sannf 10,1 5 2 138 +4,8 +3 +945 -6,9 -2 114
KD 9,1 5 1 933 -3,9 -2 -1 016 -0,9 -583
VÄNST 4,9 2 1 032 -0,8 -1 -258 -0,1 -210
Gröna 4,0 2 848 +0,6 +1 +89 +1,6 +259
SP 0,2 0 50 -0,2 0 -41 0,0 -17
YL SV 0,1 0 31 - - - - -

Vasa valkrets - Karleby - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 36 083
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 21 273
Valdeltagande 59,3% Godkända röster 2008 22 743
Valdeltagande 2008 65,3% Godkända röster 2011 25 076
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 113
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 28,6 25,9 26,9 2 176 3 539 5 715 14 -5,4 -1 634 -4 +2,6 -380
SDP 19,2 18,7 18,9 1 462 2 551 4 013 10 +1,0 -49 +1 -1,9 -1 188
Saml 14,6 13,9 14,1 1 114 1 895 3 009 7 +4,3 +760 +2 +4,4 +557
SFP 11,6 11,9 11,8 884 1 620 2 504 6 -0,1 -206 0 +1,9 +22
Sannf 9,2 10,5 10,1 699 1 439 2 138 5 +4,8 +945 +3 -6,9 -2 114
KD 8,5 9,4 9,1 648 1 285 1 933 5 -3,9 -1 016 -2 -0,9 -583
VÄNST 5,1 4,7 4,9 389 643 1 032 2 -0,8 -258 -1 -0,1 -210
Gröna 2,9 4,6 4,0 221 627 848 2 +0,6 +89 +1 +1,6 +259
SP 0,2 0,2 0,2 17 33 50 0 -0,2 -41 0 0,0 -17
YL SV 0,1 0,2 0,1 8 23 31 0 - - - - -