Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Kauhajoki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 359
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 808
Valdeltagande 60,2% Godkända röster 2008 6 977
Valdeltagande 2008 61,4% Godkända röster 2011 7 646
Valdeltagande 2011 68,0% Förkastade röster 29
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 40,5 15 2 755 -4,3 -2 -365 -10,6 -1 152
Sannf 23,2 8 1 580 +8,0 +3 +518 +1,3 -93
Saml 21,2 7 1 440 -2,2 -1 -187 +9,2 +525
SDP 8,4 3 574 +0,6 0 +26 -0,5 -106
VÄNST 3,3 1 224 -0,6 0 -46 +1,1 +54
KD 2,7 1 186 +1,8 +1 +120 +0,5 +14
Gröna 0,7 0 49 +0,7 0 +49 -0,2 -25

Vasa valkrets - Kauhajoki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 359
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 808
Valdeltagande 60,2% Godkända röster 2008 6 977
Valdeltagande 2008 61,4% Godkända röster 2011 7 646
Valdeltagande 2011 68,0% Förkastade röster 29
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 42,2 38,3 40,5 1 596 1 159 2 755 15 -4,3 -365 -2 -10,6 -1 152
Sannf 20,6 26,5 23,2 779 801 1 580 8 +8,0 +518 +3 +1,3 -93
Saml 21,6 20,6 21,2 816 624 1 440 7 -2,2 -187 -1 +9,2 +525
SDP 8,7 8,1 8,4 328 246 574 3 +0,6 +26 0 -0,5 -106
VÄNST 3,8 2,7 3,3 143 81 224 1 -0,6 -46 0 +1,1 +54
KD 2,7 2,7 2,7 103 83 186 1 +1,8 +120 +1 +0,5 +14
Gröna 0,4 1,1 0,7 17 32 49 0 +0,7 +49 0 -0,2 -25