Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Kauhava - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 680
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 578
Valdeltagande 63,0% Godkända röster 2008 9 828
Valdeltagande 2008 70,6% Godkända röster 2011 9 940
Valdeltagande 2011 73,5% Förkastade röster 34
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 46,3 21 3 968 -0,5 0 -630 +6,6 +29
Saml 23,6 10 2 028 -2,3 -1 -524 +2,8 -41
SDP 11,7 5 1 005 -2,0 -1 -343 +4,3 +264
Sannf 10,2 4 871 +4,3 +2 +293 -10,4 -1 168
KD 7,2 3 618 +0,5 0 -38 -0,5 -145
Gröna 0,9 0 73 +0,9 0 +73 +0,2 +9
SP 0,2 0 15 -0,3 0 -32 -0,1 -11

Vasa valkrets - Kauhava - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 680
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 578
Valdeltagande 63,0% Godkända röster 2008 9 828
Valdeltagande 2008 70,6% Godkända röster 2011 9 940
Valdeltagande 2011 73,5% Förkastade röster 34
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 47,6 44,8 46,3 2 153 1 815 3 968 21 -0,5 -630 0 +6,6 +29
Saml 23,7 23,6 23,6 1 072 956 2 028 10 -2,3 -524 -1 +2,8 -41
SDP 12,1 11,3 11,7 549 456 1 005 5 -2,0 -343 -1 +4,3 +264
Sannf 9,1 11,3 10,2 413 458 871 4 +4,3 +293 +2 -10,4 -1 168
KD 6,5 8,0 7,2 294 324 618 3 +0,5 -38 0 -0,5 -145
Gröna 0,8 0,9 0,9 36 37 73 0 +0,9 +73 0 +0,2 +9
SP 0,2 0,1 0,2 10 5 15 0 -0,3 -32 0 -0,1 -11