Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Kaustby - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 353
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 218
Valdeltagande 66,4% Godkända röster 2008 2 252
Valdeltagande 2008 67,4% Godkända röster 2011 2 468
Valdeltagande 2011 73,9% Förkastade röster 9
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 53,9 15 1 195 +1,7 0 +20 +5,4 -1
Sannf 37,3 11 827 +3,3 +1 +61 +6,7 +71
SDP 4,8 1 106 -0,4 0 -10 -2,3 -68
Saml 3,2 0 71 -2,3 -1 -54 -1,5 -44
KD 0,9 0 19 -2,3 0 -51 -3,8 -96

Vasa valkrets - Kaustby - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 353
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 218
Valdeltagande 66,4% Godkända röster 2008 2 252
Valdeltagande 2008 67,4% Godkända röster 2011 2 468
Valdeltagande 2011 73,9% Förkastade röster 9
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 55,3 53,0 53,9 464 731 1 195 15 +1,7 +20 0 +5,4 -1
Sannf 34,4 39,0 37,3 289 538 827 11 +3,3 +61 +1 +6,7 +71
SDP 5,7 4,2 4,8 48 58 106 1 -0,4 -10 0 -2,3 -68
Saml 3,2 3,2 3,2 27 44 71 0 -2,3 -54 -1 -1,5 -44
KD 1,3 0,6 0,9 11 8 19 0 -2,3 -51 0 -3,8 -96