Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Kervo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 27 394
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 15 229
Valdeltagande 55,9% Godkända röster 2008 15 079
Valdeltagande 2008 58,2% Godkända röster 2011 18 760
Valdeltagande 2011 71,9% Förkastade röster 74
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 27,9 15 4 252 -3,7 -1 -515 +2,9 -448
SDP 23,9 13 3 647 -4,0 -2 -571 +0,6 -741
Gröna 14,7 8 2 244 +1,3 +1 +215 +5,0 +427
Sannf 14,5 7 2 201 +9,8 +5 +1 494 -7,7 -1 954
VÄNST 8,0 4 1 223 +0,5 0 +85 +1,2 -64
C 5,7 2 871 -3,6 -2 -540 -0,7 -334
KD 3,2 1 485 -1,1 -1 -154 -0,6 -222
SFP 1,1 1 169 0,0 0 -1 +0,3 +14
Pir 0,4 0 59 +0,4 0 +59 -0,3 -62
FKP 0,2 0 38 +0,2 0 +38 0,0 -18
F11 0,2 0 28 +0,2 0 +28 -0,2 -36
FAP 0,1 0 12 +0,1 0 +12 0,0 -10

Nylands valkrets - Kervo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 27 394
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 15 229
Valdeltagande 55,9% Godkända röster 2008 15 079
Valdeltagande 2008 58,2% Godkända röster 2011 18 760
Valdeltagande 2011 71,9% Förkastade röster 74
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 27,2 28,4 27,9 1 523 2 729 4 252 15 -3,7 -515 -1 +2,9 -448
SDP 25,5 23,1 23,9 1 429 2 218 3 647 13 -4,0 -571 -2 +0,6 -741
Gröna 10,7 17,1 14,7 601 1 643 2 244 8 +1,3 +215 +1 +5,0 +427
Sannf 15,9 13,6 14,5 894 1 307 2 201 7 +9,8 +1 494 +5 -7,7 -1 954
VÄNST 9,0 7,4 8,0 507 716 1 223 4 +0,5 +85 0 +1,2 -64
C 6,2 5,5 5,7 346 525 871 2 -3,6 -540 -2 -0,7 -334
KD 3,4 3,1 3,2 190 295 485 1 -1,1 -154 -1 -0,6 -222
SFP 1,2 1,0 1,1 68 101 169 1 0,0 -1 0 +0,3 +14
Pir 0,3 0,4 0,4 16 43 59 0 +0,4 +59 0 -0,3 -62
FKP 0,3 0,2 0,2 15 23 38 0 +0,2 +38 0 0,0 -18
F11 0,2 0,2 0,2 13 15 28 0 +0,2 +28 0 -0,2 -36
FAP 0,1 0,1 0,1 6 6 12 0 +0,1 +12 0 0,0 -10