Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Kivijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 066
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 744
Valdeltagande 69,9% Godkända röster 2008 778
Valdeltagande 2008 73,2% Godkända röster 2011 767
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 1
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 62,1 11 462 -0,6 0 -26 +2,4 +4
SDP 24,3 4 181 +1,4 0 +3 +6,3 +43
Saml 6,5 1 48 -7,9 -1 -64 +1,1 +7
Sannf 6,5 1 48 +6,5 +1 +48 -6,5 -51
KD 0,7 0 5 +0,7 0 +5 -0,6 -5

Mellersta Finlands valkrets - Kivijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 066
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 744
Valdeltagande 69,9% Godkända röster 2008 778
Valdeltagande 2008 73,2% Godkända röster 2011 767
Valdeltagande 2011 71,3% Förkastade röster 1
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 61,1 63,8 62,1 289 173 462 11 -0,6 -26 0 +2,4 +4
SDP 25,4 22,5 24,3 120 61 181 4 +1,4 +3 0 +6,3 +43
Saml 8,2 3,3 6,5 39 9 48 1 -7,9 -64 -1 +1,1 +7
Sannf 5,1 8,9 6,5 24 24 48 1 +6,5 +48 +1 -6,5 -51
KD 0,2 1,5 0,7 1 4 5 0 +0,7 +5 0 -0,6 -5