Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Korsholm - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 14 571
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 740
Valdeltagande 67,3% Godkända röster 2008 9 627
Valdeltagande 2008 69,7% Godkända röster 2011 11 221
Valdeltagande 2011 78,7% Förkastade röster 66
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 70,7 33 6 891 -0,4 +1 +38 +3,2 -686
JL 9,4 4 916 - - - - -
SDP 8,1 3 791 +1,1 0 +119 -1,9 -339
KD 4,6 2 446 +0,9 +1 +88 +1,2 +62
Sannf 3,0 1 295 +3,0 +1 +295 -3,7 -457
Saml 2,1 0 203 -2,7 -2 -262 -3,7 -448
VÄNST 2,0 0 198 -0,2 -1 -18 -1,1 -155

Vasa valkrets - Korsholm - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 14 571
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 740
Valdeltagande 67,3% Godkända röster 2008 9 627
Valdeltagande 2008 69,7% Godkända röster 2011 11 221
Valdeltagande 2011 78,7% Förkastade röster 66
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 61,4 72,9 70,7 1 117 5 774 6 891 33 -0,4 +38 +1 +3,2 -686
JL 15,6 8,0 9,4 284 632 916 4 - - - - -
SDP 9,1 7,9 8,1 165 626 791 3 +1,1 +119 0 -1,9 -339
KD 4,7 4,5 4,6 86 360 446 2 +0,9 +88 +1 +1,2 +62
Sannf 4,0 2,8 3,0 73 222 295 1 +3,0 +295 +1 -3,7 -457
Saml 2,6 2,0 2,1 47 156 203 0 -2,7 -262 -2 -3,7 -448
VÄNST 2,6 1,9 2,0 47 151 198 0 -0,2 -18 -1 -1,1 -155