Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Kronoby - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 191
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 739
Valdeltagande 72,4% Godkända röster 2008 4 109
Valdeltagande 2008 79,6% Godkända röster 2011 4 152
Valdeltagande 2011 80,4% Förkastade röster 20
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 68,0 20 2 544 +1,7 +1 -181 -6,6 -553
SDP 10,5 3 393 -1,6 0 -104 +2,8 +73
KD 9,3 2 348 +1,0 0 +5 +3,7 +115
C 9,2 2 345 -2,4 -1 -131 +4,5 +149
Gröna 1,6 0 58 +1,6 0 +58 +0,9 +32
Sannf 1,4 0 51 +1,4 0 +51 -3,1 -134

Vasa valkrets - Kronoby - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 191
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 739
Valdeltagande 72,4% Godkända röster 2008 4 109
Valdeltagande 2008 79,6% Godkända röster 2011 4 152
Valdeltagande 2011 80,4% Förkastade röster 20
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 68,0 68,1 68,0 874 1 670 2 544 20 +1,7 -181 +1 -6,6 -553
SDP 11,4 10,1 10,5 146 247 393 3 -1,6 -104 0 +2,8 +73
KD 9,1 9,4 9,3 117 231 348 2 +1,0 +5 0 +3,7 +115
C 9,3 9,2 9,2 120 225 345 2 -2,4 -131 -1 +4,5 +149
Gröna 0,5 2,1 1,6 6 52 58 0 +1,6 +58 0 +0,9 +32
Sannf 1,8 1,1 1,4 23 28 51 0 +1,4 +51 0 -3,1 -134