Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Kuhmoinen - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 158
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 418
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 1 541
Valdeltagande 2008 68,0% Godkända röster 2011 1 454
Valdeltagande 2011 66,4% Förkastade röster 7
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 32,9 7 467 +2,0 0 -9 +4,0 +46
Saml 29,3 6 415 -5,6 -2 -123 +13,4 +184
SDP 20,6 4 292 -2,8 -1 -69 +0,2 -5
Sannf 13,5 3 191 +13,5 +3 +191 -8,1 -122
KD 3,5 1 50 -4,1 0 -67 -2,3 -34
SP 0,2 0 3 +0,2 0 +3 +0,1 +1

Mellersta Finlands valkrets - Kuhmoinen - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 158
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 418
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 1 541
Valdeltagande 2008 68,0% Godkända röster 2011 1 454
Valdeltagande 2011 66,4% Förkastade röster 7
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 32,9 33,0 32,9 281 186 467 7 +2,0 -9 0 +4,0 +46
Saml 29,9 28,2 29,3 256 159 415 6 -5,6 -123 -2 +13,4 +184
SDP 21,6 19,0 20,6 185 107 292 4 -2,8 -69 -1 +0,2 -5
Sannf 11,7 16,2 13,5 100 91 191 3 +13,5 +191 +3 -8,1 -122
KD 3,5 3,6 3,5 30 20 50 1 -4,1 -67 0 -2,3 -34
SP 0,4 0,0 0,2 3 0 3 0 +0,2 +3 0 +0,1 +1