Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Kuortane - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 156
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 168
Valdeltagande 68,8% Godkända röster 2008 2 304
Valdeltagande 2008 71,1% Godkända röster 2011 2 326
Valdeltagande 2011 73,2% Förkastade röster 3
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 44,7 10 969 -5,1 -4 -178 +1,9 -27
Saml 25,4 6 551 +3,9 +1 +56 +7,2 +127
Sannf 14,3 3 311 -0,5 -1 -32 -5,5 -151
KD 9,2 2 199 +3,7 -1 +73 +1,3 +16
SDP 4,1 0 88 -0,8 -1 -23 -3,0 -76
Gröna 1,3 0 28 -0,8 0 -21 0,0 -3
VÄNST 1,0 0 22 +1,0 0 +22 -1,1 -27

Vasa valkrets - Kuortane - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -6
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 156
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 168
Valdeltagande 68,8% Godkända röster 2008 2 304
Valdeltagande 2008 71,1% Godkända röster 2011 2 326
Valdeltagande 2011 73,2% Förkastade röster 3
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 45,1 44,2 44,7 559 410 969 10 -5,1 -178 -4 +1,9 -27
Saml 26,0 24,7 25,4 322 229 551 6 +3,9 +56 +1 +7,2 +127
Sannf 13,7 15,2 14,3 170 141 311 3 -0,5 -32 -1 -5,5 -151
KD 9,0 9,4 9,2 112 87 199 2 +3,7 +73 -1 +1,3 +16
SDP 4,0 4,1 4,1 50 38 88 0 -0,8 -23 -1 -3,0 -76
Gröna 1,1 1,5 1,3 14 14 28 0 -0,8 -21 0 0,0 -3
VÄNST 1,0 1,0 1,0 13 9 22 0 +1,0 +22 0 -1,1 -27