Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Kurikka - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 702
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 400
Valdeltagande 63,5% Godkända röster 2008 8 308
Valdeltagande 2008 70,2% Godkända röster 2011 8 145
Valdeltagande 2011 70,4% Förkastade röster 26
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 37,3 16 2 758 +0,5 0 -296 +4,9 +118
Saml 22,3 11 1 650 -4,3 -1 -558 +6,3 +346
Sannf 17,1 7 1 263 +8,8 +4 +572 -13,4 -1 219
SDP 14,2 6 1 051 -3,5 -2 -417 +2,9 +128
VÄNST 4,8 2 352 -0,8 0 -108 +0,5 +6
KD 4,4 1 326 +0,4 -1 -4 +1,1 +55

Vasa valkrets - Kurikka - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 702
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 400
Valdeltagande 63,5% Godkända röster 2008 8 308
Valdeltagande 2008 70,2% Godkända röster 2011 8 145
Valdeltagande 2011 70,4% Förkastade röster 26
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 36,8 37,7 37,3 1 388 1 370 2 758 16 +0,5 -296 0 +4,9 +118
Saml 22,7 21,9 22,3 856 794 1 650 11 -4,3 -558 -1 +6,3 +346
Sannf 16,1 18,1 17,1 606 657 1 263 7 +8,8 +572 +4 -13,4 -1 219
SDP 15,4 12,9 14,2 582 469 1 051 6 -3,5 -417 -2 +2,9 +128
VÄNST 5,1 4,4 4,8 193 159 352 2 -0,8 -108 0 +0,5 +6
KD 3,8 5,0 4,4 144 182 326 1 +0,4 -4 -1 +1,1 +55