Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Laihela - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 182
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 890
Valdeltagande 63,2% Godkända röster 2008 3 886
Valdeltagande 2008 64,9% Godkända röster 2011 4 488
Valdeltagande 2011 73,8% Förkastade röster 14
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 37,7 10 1 465 -3,3 -1 -126 +8,6 +161
Saml 22,2 6 862 -2,4 -1 -94 +3,9 +42
Sannf 18,4 5 715 +9,1 +3 +353 -8,5 -492
SDP 13,3 3 516 -2,4 -1 -91 -0,5 -104
KD 3,4 2 131 +0,7 +1 +28 -0,2 -27
VÄNST 5,2 1 201 -1,7 -1 -66 -0,8 -67

Vasa valkrets - Laihela - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 182
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 890
Valdeltagande 63,2% Godkända röster 2008 3 886
Valdeltagande 2008 64,9% Godkända röster 2011 4 488
Valdeltagande 2011 73,8% Förkastade röster 14
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 37,9 37,4 37,7 651 814 1 465 10 -3,3 -126 -1 +8,6 +161
Saml 22,3 22,0 22,2 383 479 862 6 -2,4 -94 -1 +3,9 +42
Sannf 16,4 20,0 18,4 281 434 715 5 +9,1 +353 +3 -8,5 -492
SDP 13,8 12,8 13,3 237 279 516 3 -2,4 -91 -1 -0,5 -104
KD 3,7 3,1 3,4 63 68 131 2 +0,7 +28 +1 -0,2 -27
VÄNST 5,9 4,6 5,2 101 100 201 1 -1,7 -66 -1 -0,8 -67