Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Lappajärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 804
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 984
Valdeltagande 71,0% Godkända röster 2008 2 175
Valdeltagande 2008 75,4% Godkända röster 2011 2 097
Valdeltagande 2011 74,4% Förkastade röster 8
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 62,9 15 1 247 +0,1 +1 -117 +20,0 +348
Sannf 11,1 2 221 +4,7 +1 +80 -12,8 -282
Saml 10,8 2 215 +0,8 0 -4 +3,1 +52
SDP 7,6 1 151 -2,2 -1 -63 +0,5 +2
KD 7,6 1 150 -3,3 -1 -87 -7,3 -161

Vasa valkrets - Lappajärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 804
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 984
Valdeltagande 71,0% Godkända röster 2008 2 175
Valdeltagande 2008 75,4% Godkända röster 2011 2 097
Valdeltagande 2011 74,4% Förkastade röster 8
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 61,9 63,7 62,9 550 697 1 247 15 +0,1 -117 +1 +20,0 +348
Sannf 10,5 11,7 11,1 93 128 221 2 +4,7 +80 +1 -12,8 -282
Saml 11,1 10,6 10,8 99 116 215 2 +0,8 -4 0 +3,1 +52
SDP 8,7 6,8 7,6 77 74 151 1 -2,2 -63 -1 +0,5 +2
KD 7,9 7,3 7,6 70 80 150 1 -3,3 -87 -1 -7,3 -161