Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Lappo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 276
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 567
Valdeltagande 67,3% Godkända röster 2008 7 644
Valdeltagande 2008 69,8% Godkända röster 2011 8 131
Valdeltagande 2011 73,7% Förkastade röster 25
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 36,2 13 2 742 +0,8 0 +32 +10,2 +623
Saml 30,6 11 2 317 -4,4 -2 -359 -1,1 -266
Sannf 12,6 4 956 +2,6 +1 +192 -4,8 -461
SDP 8,0 3 604 -1,4 0 -112 -1,6 -175
KD 8,0 3 602 +1,6 +1 +116 -3,2 -305
VÄNST 3,4 1 257 -0,4 0 -35 +1,4 +92
Gröna 1,1 0 87 +1,1 0 +87 +0,2 +12
FAP 0,0 0 2 0,0 0 +2 0,0 +1

Vasa valkrets - Lappo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 276
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 567
Valdeltagande 67,3% Godkända röster 2008 7 644
Valdeltagande 2008 69,8% Godkända röster 2011 8 131
Valdeltagande 2011 73,7% Förkastade röster 25
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 34,8 37,8 36,2 1 403 1 339 2 742 13 +0,8 +32 0 +10,2 +623
Saml 32,3 28,7 30,6 1 300 1 017 2 317 11 -4,4 -359 -2 -1,1 -266
Sannf 11,8 13,5 12,6 477 479 956 4 +2,6 +192 +1 -4,8 -461
SDP 8,1 7,8 8,0 327 277 604 3 -1,4 -112 0 -1,6 -175
KD 8,1 7,8 8,0 325 277 602 3 +1,6 +116 +1 -3,2 -305
VÄNST 3,9 2,8 3,4 159 98 257 1 -0,4 -35 0 +1,4 +92
Gröna 0,8 1,5 1,1 34 53 87 0 +1,1 +87 0 +0,2 +12
FAP 0,0 0,0 0,0 1 1 2 0 0,0 +2 0 0,0 +1