Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Laukaa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 610
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 934
Valdeltagande 58,7% Godkända röster 2008 8 003
Valdeltagande 2008 61,6% Godkända röster 2011 9 279
Valdeltagande 2011 69,7% Förkastade röster 57
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 28,2 13 2 238 -7,0 -3 -577 +4,8 +64
SDP 20,3 9 1 610 +0,1 0 -2 +0,3 -248
Saml 16,8 7 1 334 0,0 0 -14 +2,6 +18
Sannf 14,2 6 1 127 +8,3 +4 +656 -8,1 -944
VÄNST 8,1 3 643 -3,2 -2 -264 0,0 -113
Gröna 7,8 3 621 +2,0 +1 +158 +3,3 +204
KD 4,6 2 361 -0,3 0 -26 -1,6 -213

Mellersta Finlands valkrets - Laukaa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 13 610
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 934
Valdeltagande 58,7% Godkända röster 2008 8 003
Valdeltagande 2008 61,6% Godkända röster 2011 9 279
Valdeltagande 2011 69,7% Förkastade röster 57
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 29,2 27,6 28,2 898 1 340 2 238 13 -7,0 -577 -3 +4,8 +64
SDP 22,7 18,8 20,3 697 913 1 610 9 +0,1 -2 0 +0,3 -248
Saml 15,4 17,7 16,8 472 862 1 334 7 0,0 -14 0 +2,6 +18
Sannf 15,4 13,5 14,2 472 655 1 127 6 +8,3 +656 +4 -8,1 -944
VÄNST 9,3 7,3 8,1 286 357 643 3 -3,2 -264 -2 0,0 -113
Gröna 4,2 10,1 7,8 129 492 621 3 +2,0 +158 +1 +3,3 +204
KD 3,8 5,0 4,6 118 243 361 2 -0,3 -26 0 -1,6 -213