Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Nurmijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 29 482
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 17 322
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 16 842
Valdeltagande 2008 61,1% Godkända röster 2011 20 549
Valdeltagande 2011 72,6% Förkastade röster 104
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 28,1 14 4 861 -1,1 -2 -53 0,0 -901
C 22,3 12 3 860 -6,4 -4 -969 +7,8 +893
SDP 16,9 9 2 929 -3,0 -1 -427 -0,9 -725
Sannf 16,2 8 2 812 +9,1 +5 +1 614 -7,8 -2 122
Gröna 9,6 5 1 662 +2,9 +2 +540 +2,9 +288
VÄNST 3,4 1 584 -1,4 -1 -227 -1,0 -311
KD 2,6 1 458 -0,3 0 -46 -0,1 -109
SFP 0,6 1 109 0,0 +1 +1 -0,1 -43
Pir 0,3 0 47 +0,3 0 +47 -0,2 -46

Nylands valkrets - Nurmijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 29 482
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 17 322
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 16 842
Valdeltagande 2008 61,1% Godkända röster 2011 20 549
Valdeltagande 2011 72,6% Förkastade röster 104
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 26,5 29,0 28,1 1 738 3 123 4 861 14 -1,1 -53 -2 0,0 -901
C 21,8 22,6 22,3 1 429 2 431 3 860 12 -6,4 -969 -4 +7,8 +893
SDP 18,8 15,8 16,9 1 232 1 697 2 929 9 -3,0 -427 -1 -0,9 -725
Sannf 17,7 15,4 16,2 1 158 1 654 2 812 8 +9,1 +1 614 +5 -7,8 -2 122
Gröna 7,0 11,2 9,6 459 1 203 1 662 5 +2,9 +540 +2 +2,9 +288
VÄNST 4,5 2,7 3,4 295 289 584 1 -1,4 -227 -1 -1,0 -311
KD 2,9 2,5 2,6 189 269 458 1 -0,3 -46 0 -0,1 -109
SFP 0,5 0,7 0,6 34 75 109 1 0,0 +1 +1 -0,1 -43
Pir 0,2 0,3 0,3 15 32 47 0 +0,3 +47 0 -0,2 -46