Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Östermark - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 719
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 199
Valdeltagande 68,0% Godkända röster 2008 3 493
Valdeltagande 2008 70,7% Godkända röster 2011 3 537
Valdeltagande 2011 73,7% Förkastade röster 12
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,3 12 1 321 -5,2 -1 -304 -2,2 -216
Saml 26,3 7 840 +3,0 +1 +26 +7,2 +166
VÄNST 12,3 3 392 -0,3 0 -45 +5,0 +135
Sannf 12,0 3 385 +5,0 +1 +140 -5,3 -228
SDP 6,0 1 191 -1,8 -1 -80 -1,7 -79
KD 2,2 1 70 -0,7 0 -31 -1,6 -65

Vasa valkrets - Östermark - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 719
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 199
Valdeltagande 68,0% Godkända röster 2008 3 493
Valdeltagande 2008 70,7% Godkända röster 2011 3 537
Valdeltagande 2011 73,7% Förkastade röster 12
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 42,4 39,9 41,3 751 570 1 321 12 -5,2 -304 -1 -2,2 -216
Saml 26,1 26,5 26,3 462 378 840 7 +3,0 +26 +1 +7,2 +166
VÄNST 11,7 12,9 12,3 208 184 392 3 -0,3 -45 0 +5,0 +135
Sannf 10,5 13,9 12,0 186 199 385 3 +5,0 +140 +1 -5,3 -228
SDP 7,6 3,9 6,0 135 56 191 1 -1,8 -80 -1 -1,7 -79
KD 1,7 2,8 2,2 30 40 70 1 -0,7 -31 0 -1,6 -65