Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Perho - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 038
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 390
Valdeltagande 68,4% Godkända röster 2008 1 656
Valdeltagande 2008 78,4% Godkända röster 2011 1 386
Valdeltagande 2011 68,0% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 66,2 15 920 +2,9 0 -128 +10,2 +144
SDP 15,0 3 208 -1,7 -1 -68 +3,2 +45
Saml 9,3 2 129 -2,0 0 -57 +4,8 +67
Sannf 7,4 1 103 +5,3 +1 +68 -12,5 -173
KD 2,2 0 30 -1,5 0 -30 -0,4 -6

Vasa valkrets - Perho - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 038
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 390
Valdeltagande 68,4% Godkända röster 2008 1 656
Valdeltagande 2008 78,4% Godkända röster 2011 1 386
Valdeltagande 2011 68,0% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 60,4 70,4 66,2 354 566 920 15 +2,9 -128 0 +10,2 +144
SDP 17,2 13,3 15,0 101 107 208 3 -1,7 -68 -1 +3,2 +45
Saml 11,4 7,7 9,3 67 62 129 2 -2,0 -57 0 +4,8 +67
Sannf 9,2 6,1 7,4 54 49 103 1 +5,3 +68 +1 -12,5 -173
KD 1,7 2,5 2,2 10 20 30 0 -1,5 -30 0 -0,4 -6