Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Birkalands valkrets - Kangasala - Röstningsområdena Infotext för sidan

I tabellen visas en förteckning över kommunens röstningsområden i alfabetisk ordning.

Genom att klicka på "Stödet för partierna" visas stödet för partierna inom ifrågavarande röstningsområde.

Genom att klicka på "Kandidaterna" visas en tabell över stödet för kandidaterna inom ifrågavarande röstningsområde.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -9
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 22 799
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 13 987
Valdeltagande 61,7% Godkända röster 2008 13 954
Valdeltagande 2008 63,7% Godkända röster 2011 16 091
Valdeltagande 2011 72,4% Förkastade röster 80
Områdesnr Område     Röstberättigade Valdeltagande Räknat %
001 Haviseva Understödet för partierna Kandidaterna 705 64,1 100,0
002 Huutijärvi Understödet för partierna Kandidaterna 1692 66,0 100,0
003 Kautiala Understödet för partierna Kandidaterna 364 73,9 100,0
004 Kirkonkylä I Understödet för partierna Kandidaterna 3003 65,3 100,0
005 Kirkonkylä II Understödet för partierna Kandidaterna 2247 55,1 100,0
014 Kuhmalahti Understödet för partierna Kandidaterna 854 65,2 100,0
006 Liuksiala Understödet för partierna Kandidaterna 1402 64,1 100,0
007 Raikku Understödet för partierna Kandidaterna 478 65,5 100,0
008 Ruutana Understödet för partierna Kandidaterna 1906 59,5 100,0
013 Sahalahti Understödet för partierna Kandidaterna 1789 60,4 100,0
009 Suorama I Understödet för partierna Kandidaterna 2681 62,8 100,0
010 Suorama II Understödet för partierna Kandidaterna 2174 55,2 100,0
011 Vatiala I Understödet för partierna Kandidaterna 2102 61,0 100,0
012 Vatiala II Understödet för partierna Kandidaterna 1402 62,7 100,0