Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Brändö Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 279
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 229
Valdeltagande 54,5% Förkastade röster 12
Parti Röster Procent
SFP 323 26,3
SDP 271 22,1
Saml 233 19,0
Sannf 131 10,7
VÄNST 92 7,5
Gröna 65 5,3
KD 61 5,0
C 43 3,5
Pir 6 0,5
FKP 4 0,3
FAP 0 0,0