Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Vikinga Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 697
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 489
Valdeltagande 55,4% Förkastade röster 4
Parti Röster Procent
SFP 350 23,5
SDP 338 22,7
Saml 275 18,5
Sannf 170 11,4
VÄNST 136 9,1
Gröna 82 5,5
KD 80 5,4
C 43 2,9
Pir 7 0,5
FAP 4 0,3
FKP 4 0,3