Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Storviken Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 812
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 710
Valdeltagande 60,9% Förkastade röster 3
Parti Röster Procent
SFP 495 28,9
Saml 351 20,5
SDP 313 18,3
Sannf 200 11,7
VÄNST 124 7,3
KD 80 4,7
Gröna 77 4,5
C 59 3,5
FKP 9 0,5
FAP 1 0,1
Pir 1 0,1