Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Korsnäståget-Kapellbacken Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 089
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 048
Valdeltagande 50,3% Förkastade röster 3
Parti Röster Procent
SDP 332 31,7
Sannf 202 19,3
Saml 190 18,1
VÄNST 126 12,0
SFP 58 5,5
KD 57 5,4
C 40 3,8
Gröna 39 3,7
FKP 3 0,3
Pir 1 0,1
FAP 0 0,0