Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Vasa - Röstningsområdena - Korsnäståget-Aspnäs Infotext för sidan

I tabellen visas antalet röster för respektive parti samt det procentuella understödet inom röstningsområdet.

Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 944
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 999
Valdeltagande 51,6% Förkastade röster 4
Parti Röster Procent
SDP 316 31,6
Sannf 191 19,1
Saml 149 14,9
VÄNST 113 11,3
SFP 74 7,4
KD 57 5,7
C 49 4,9
Gröna 42 4,2
Pir 4 0,4
FKP 3 0,3
FAP 1 0,1